VII Konferencja "W Dobrym Rytmie" za nami

Bardzo dziękujemy wykładowcom za przygotowanie części merytorycznej i uczestnikom za liczne przybycie i zaangażowanie w dyskusję. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu ciekawych wrażeń edukacyjnych. Punktem wyjścia konferencji jest kwartalnik "W Dobrym Rytmie" - zachęcamy do tworzenia go z nami.

Redakcja serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do publikacji prac z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii serca na łamach pisma. Do zobaczenia za rok na kolejnej konferencji!

O konferencji

Konferencja pod patronatem czasopisma naukowego „W Dobrym Rytmie”

Szanowni Państwo,

pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VII Konferencji Naukowej Czasopisma „W Dobrym Rytmie”. Konferencja odbędzie się w hotelu Warszawianka w Jachrance w dniach 4-5 listopada 2016 r.

W tym roku po raz siódmy chcemy spotkać się z gronem słuchaczy i jednocześnie stałych czytelników pisma omawiając aktualny stan wiedzy i postępy leczenia zaburzeń rytmu serca. Wysoka frekwencja oraz entuzjastyczne opinie uczestników dają podstawy do wpisania konferencji czasopisma "W Dobrym Rytmie" na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń edukacji medycznej w Polsce.

Mamy nadzieję, że dwa dni konferencji miną Państwu w miłej i sprzyjającej edukacji atmosferze.


Czasopismo „W Dobrym Rytmie” indeksowane:


Index Copernicus International 73,43 pkt.


Główna Biblioteka Lekarska

Za artykuły naukowe opublikowane na łamach czasopisma
przyznawane są 4 pkt. do dorobku naukowego.


Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne za udział w programie naukowym.

Program konferencji

Piątek, 4.11.2016

8.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00–11.30 Sesja I
Ablacja migotania przedsionków: możliwości i perspektywy
Przewodniczący: A. Fuglewicz, Z. Kalarus

 1. Kogo zakwalifikować do ablacji AF a kogo nie – P. Kułakowski
 2. Fire and Ice i kolejne badania – R. Kiedrowicz
 3. Jak będziemy ablować AF w niedalekiej przyszłości – A. Głowniak
 4. Długookresowe rejestracje EKG. Dostępne techniki, wskazania, interpretacje wyników – P. Ptaszyński

12.00–13.00 Sesja II
Chorzy trudni-typowi?
Przewodniczący: A. Lubiński, R. Ochotny

 1. Mama zmarła w 38 r.ż i co dalej? – A. Rydlewska
 2. Pacjent po zawale serca z EF 35–45% zemdlał i co dalej? – K. Krzyżanowski
 3. Mój pacjent z AF ma CHADS VASc 1 – D. Czarnecka

13.00–14.00 Lunch

14.00–15.30 Sesja III
Joint session with Baltic Electrocardiology Autumn: Telemedicine and Arrhythmia (BEATA): Registers of Electrotherapy in Poland and in the world. Conclusion and knowledge they give to use every day
Przewodniczący: O. Kowalski, P. Mitkowski, R. Piotrowicz

 1. CRT management in Poland and Europe – C. Linde
 2. AF – A. Sokal
 3. Electra – M.G. Bongiorni
 4. Electrical storm, VT ablations – Ł. Szumowski
 5. Continuous monitoring of atrial rhythm by implanted devices – A. Lubiński

16.00–17.30 Sesja IV
Dylematy elektrofizjologii
Przewodniczący: K. Błaszyk, Ł. Szumowski

 1. U kogo zrobić ablację arytmii komorowej z drogi odpływu prawej i lewej komory (osoby młode i dorosłe) – P. Derejko
 2. Młody człowiek z WPW: czy zawsze ablacja i jak sprawdzić czy można jeszcze czekać – Z. Kalarus
 3. Diagnostyka i postępowanie u chorych z podejrzeniem zespołu Brugadów – M. Knecht
 4. Nietypowe i trudne przypadki ablacji: przykłady rozwiązań – A. Baszko

17.45–18.45 Sesja V
Stymulacja bezelektrodowa
Przewodniczący: J. Bednarek, R. Ochotny

 1. Idealny kandydat do Micra – P. Mitkowski
 2. Procedura implantacji: tips and tricks – O. Kowalski
 3. Reinterwencje w systemie Micra TPS: przyczyny, czas od wszczepienia, używane narzędzia – G. Duray

Sobota, 5.11.2016

9.30–11.00 Sesja VI
Jaki wpływ miały nowe wytyczne na praktykę kliniczną w:
Przewodniczący: M. Trusz-Gluza, J.K. Wranicz

 1. IZW? – K. Mizia-Stec
 2. programowaniu i testowaniu urządzeń? – A. Przybylski
 3. komorowych zaburzeniach rytmu i SCD? – M. Kempa
 4. migotaniu przedsionków? – A. Fuglewicz

11.30–13.00 Sesja VII
Gdzie technologia spotyka się z kliniką: możliwości, zagrożenia i nadzieje
Przewodniczący: D. Wojciechowski, R. Piotrowicz

 1. Co kardiolog powinien wiedzieć o badaniu MRI – M. Marczak
 2. Jak przygotować pacjenta do badania MRI – A. Maciąg
 3. Optymalizacja CRT: gdzie (umiejscawiać elektrodę) i jak (programować) – M. Sterliński
 4. Znaczenie telemonitoringu w kompleksowej opiece kardiologicznej – A. Sokal

13.30–14.30 Sesja VIII
Trudni chorzy ze wszczepionymi urządzeniami
Przewodniczący: J. Wilczek, A. Kutarski

 1. Jak uniknąć tamponady – anatomia rentgenowska serca – M. Waśniewski
 2. Bezobjawowa odma opłucnowa, bezobjawowy krwiak osierdzia: wyczekiwanie czy interwencja? – A. Bissinger
 3. Krwiak kieszonki: czy leczyć zachowawczo – czynniki ryzyka, sposoby postępowania? – D. Jagielski
 4. Antybiotykoterapia w profilaktyce powikłań infekcyjnych – M. Grabowski

14.30–15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Sponsorzy

Są Państwo zainteresowani wystawiennictwem swojej firmy podczas Konferencji?

Będziemy szczęśliwi móc odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące:

– wynajmu powierzchni wystawienniczej
– zabudowy elementami wystawienniczymi
– ceny
– narzędzi komunikacyjnych
– logistyki

Kontakt:

Patronat

PTKardio

Partner

GE Healthcare

Wystawca

Proplus

Organizator

Medtronic

Biuro wykonawcze

Grupa NeoArt
Grupa NeoArt
ul. Niedźwiedzia 4C
02-737 Warszawa
Tel. +48-22-489-68-02
Tel. kom. 504-023-208


Archiwum

VI Konferencja Naukowa Czasopisma „W Dobrym Rytmie”

Warszawa, 6-7 listopada 2015.


V Konferencja Naukowa Czasopisma „W Dobrym Rytmie”

Warszawa, 7-8 listopada 2014.

© konferencjawdr.pl