O konferencji

Konferencja pod patronatem czasopisma naukowego „W Dobrym Rytmie”

Szanowni Państwo,

pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VII Konferencji Naukowej Czasopisma „W Dobrym Rytmie”. Konferencja odbędzie się w hotelu Warszawianka w Jachrance w dniach 4-5 listopada 2016 r.

W tym roku po raz siódmy chcemy spotkać się z gronem słuchaczy i jednocześnie stałych czytelników pisma omawiając aktualny stan wiedzy i postępy leczenia zaburzeń rytmu serca. Wysoka frekwencja oraz entuzjastyczne opinie uczestników dają podstawy do wpisania konferencji czasopisma "W Dobrym Rytmie" na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń edukacji medycznej w Polsce.

Mamy nadzieję, że dwa dni konferencji miną Państwu w miłej i sprzyjającej edukacji atmosferze.


Czasopismo „W Dobrym Rytmie” indeksowane:


Index Copernicus International 73,43 pkt.


Główna Biblioteka Lekarska

Za artykuły naukowe opublikowane na łamach czasopisma
przyznawane są 4 pkt. do dorobku naukowego.


Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne za udział w programie naukowym.

Program konferencji

Piątek, 4.11.2016

8.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00–11.30 Sesja I

 1. Kogo zakwalifikować do ablacji AF a kogo nie
 2. Fire and Ice i kolejne badania
 3. Jak będziemy ablować AF w niedalekiej przyszłości
 4. Długookresowe rejestracje EKG. Dostępne techniki, wskazania, interpretacje wyników

12.00–13.30 Sesja II

 1. U kogo zrobić ablację arytmii komorowej z drogi odpływu prawej i lewej komory (osoby młode i dorosłe)
 2. Młody człowiek z WPW: czy zawsze ablacja i jak sprawdzić czy można jeszcze czekać
 3. Diagnostyka i postępowanie u chorych z podejrzeniem zespołu Brugadów
 4. Nietypowe i trudne przypadki ablacji: przykłady rozwiązań

13.30–14.30 Lunch

14.30–15.30 Sesja III: Rejestry elektroterapii w Polsce i na świecie. Wnioski/jaką dają wiedzę do stosowania na co dzień

 1. CRT management in Poland and Europe
 2. AF
 3. Electra
 4. Burze elektryczne, ablacje VT

16.00–17.00 Sesja IV: Case based: I co dalej?

 1. Mama zmarła w 38 r.ż i co dalej?
 2. Pacjent po zawale serca z EF 35-45% zemdlał i co dalej?
 3. Mój pacjent z AF ma CHADS VASc 1

17.30–19.00 Sesja V: Stymulacja bezelektrodowa

 1. Idealny kandydat do Micra:
  • chory „po przejściach”
  • chory u którego można unikną powikłań
 2. Procedura implantacji: tips and tricks
 3. Reinterwencje w systemie Micra TPS: przyczyny, czas od wszczepienia, używane narzędzia

19.00 Uroczyste otwarcie konferencji

Sobota, 5.11.2016

9.30–11.00 Sesja VI: Jaki wpływ miały nowe wytyczne na praktykę kliniczną w:

 1. IZW?
 2. Programowaniu i testowaniu urządzeń?
 3. Komorowych zaburzeniach rytmu i SCD?
 4. Migotaniu przedsionków?

11.30–13.00 Sesja VII: Gdzie technologia spotyka się z kliniką: możliwości, zagrożenia i nadzieje

 1. Jak uniknąć tamponady – anatomia rentgenowska serca
 2. Optymalizacja CRT: gdzie (umiejscawiać elektrodę) i jak (programować)
 3. Co kardiolog powinien wiedzieć o badaniu MRI
 4. Jak przygotować pacjenta do badania MRI
 5. Znaczenie telemonitoringu w kompleksowej opiece kardiologicznej

13.30–14.30 Sesja VIII: Trudni chorzy ze wszczepionymi urządzeniami

 1. Bezobjawowa odma opłucnowa, bezobjawowy krwiak osierdzia: wyczekiwanie czy interwencja?
 2. Krwiak kieszonki: czy leczyć zachowawczo - czynniki ryzyka, sposoby postępowania?
 3. Antybiotykoterapia w profilaktyce powikłań infekcyjnych

14.30–15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji już wkrótce!

Sponsorzy

Są Państwo zainteresowani wystawiennictwem swojej firmy podczas Konferencji?

Będziemy szczęśliwi móc odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące:

– wynajmu powierzchni wystawienniczej
– zabudowy elementami wystawienniczymi
– ceny
– narzędzi komunikacyjnych
– logistyki

Kontakt:

Patronat

PTKardio

Organizator

Medtronic

Biuro wykonawcze

Grupa NeoArt
Grupa NeoArt
ul. Niedźwiedzia 4C
02-737 Warszawa
Tel. +48-22-489-68-02
Tel. kom. 504-023-208


Archiwum

VI Konferencja Naukowa Czasopisma „W Dobrym Rytmie”

Warszawa, 6-7 listopada 2015.


V Konferencja Naukowa Czasopisma „W Dobrym Rytmie”

Warszawa, 7-8 listopada 2014.

© konferencjawdr.pl