O konferencji

Konferencja pod patronatem czasopisma naukowego „W Dobrym Rytmie”

Szanowni Państwo,

pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VII Konferencji Naukowej Czasopisma „W Dobrym Rytmie”. Konferencja odbędzie się w hotelu Warszawianka w Jachrance w dniach 4-5 listopada 2016 r.

W tym roku po raz siódmy chcemy spotkać się z gronem słuchaczy i jednocześnie stałych czytelników pisma omawiając aktualny stan wiedzy i postępy leczenia zaburzeń rytmu serca. Wysoka frekwencja oraz entuzjastyczne opinie uczestników dają podstawy do wpisania konferencji czasopisma "W Dobrym Rytmie" na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń edukacji medycznej w Polsce.

Mamy nadzieję, że dwa dni konferencji miną Państwu w miłej i sprzyjającej edukacji atmosferze.


Czasopismo „W Dobrym Rytmie” indeksowane:


Index Copernicus International 5,62 pkt.


Główna Biblioteka Lekarska

Za artykuły naukowe opublikowane na łamach czasopisma
przyznawane są 4 pkt. do dorobku naukowego.


Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne za udział w programie naukowym.

Program konferencji

Piątek, 4.11.2016

8.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00–11.30 Sesja I

 1. Kogo zakwalifikować do ablacji AF a kogo nie
 2. Fire and Ice i kolejne badania
 3. Jak będziemy ablować AF w niedalekiej przyszłości
 4. Długookresowe rejestracje EKG. Dostępne techniki, wskazania, interpretacje wyników

12.00–13.30 Sesja II

 1. U kogo zrobić ablację arytmii komorowej z drogi odpływu prawej i lewej komory (osoby młode i dorosłe)
 2. Młody człowiek z WPW: czy zawsze ablacja i jak sprawdzić czy można jeszcze czekać
 3. Diagnostyka i postępowanie u chorych z podejrzeniem zespołu Brugadów
 4. Nietypowe i trudne przypadki ablacji: przykłady rozwiązań

13.30–14.30 Lunch

14.30–15.30 Sesja III: Stymulacja bezelektrodowa

 1. Idealny kandydat do Micra:
  • chory „po przejściach”
  • chory u którego można unikną powikłań
 2. Procedura implantacji: tips and tricks
 3. Reinterwencje w systemie Micra TPS: przyczyny, czas od wszczepienia, używane narzędzia

16.00–17.00 Sesja IV: Case based: I co dalej?

 1. Mama zmarła w 38 r.ż i co dalej?
 2. Pacjent po zawale serca z EF 35-45% zemdlał i co dalej?
 3. Mój pacjent z AF ma CHADS VASc 1

17.30–19.00 Sesja V: Rejestry elektroterapii w Polsce i na świecie. Wnioski/jaką dają wiedzę do stosowania na co dzień

 1. CRT management in Poland and Europe
 2. AF
 3. Electra
 4. Burze elektryczne, ablacje VT

19.00 Uroczyste otwarcie konferencji

Sobota, 5.11.2016

9.30–11.00 Sesja VI: Jaki wpływ miały nowe wytyczne na praktykę kliniczną w:

 1. IZW?
 2. Programowaniu i testowaniu urządzeń?
 3. Komorowych zaburzeniach rytmu i SCD?
 4. Migotaniu przedsionków?

11.30–13.00 Sesja VII: Gdzie technologia spotyka się z kliniką: możliwości, zagrożenia i nadzieje

 1. Jak uniknąć tamponady – anatomia rentgenowska serca
 2. Optymalizacja CRT: gdzie (umiejscawiać elektrodę) i jak (programować)
 3. Co kardiolog powinien wiedzieć o badaniu MRI
 4. Jak przygotować pacjenta do badania MRI
 5. Znaczenie telemonitoringu w kompleksowej opiece kardiologicznej

13.30–14.30 Sesja VIII: Trudni chorzy ze wszczepionymi urządzeniami

 1. Bezobjawowa odma opłucnowa, bezobjawowy krwiak osierdzia: wyczekiwanie czy interwencja?
 2. Krwiak kieszonki: czy leczyć zachowawczo - czynniki ryzyka, sposoby postępowania?
 3. Antybiotykoterapia w profilaktyce powikłań infekcyjnych

14.30–15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji już wkrótce!

Sponsorzy

Są Państwo zainteresowani wystawiennictwem swojej firmy podczas Konferencji?

Będziemy szczęśliwi móc odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące:

– wynajmu powierzchni wystawienniczej
– zabudowy elementami wystawienniczymi
– ceny
– narzędzi komunikacyjnych
– logistyki

Kontakt:

Patronat

PTKardio

Organizator

Medtronic

Biuro wykonawcze

Grupa NeoArt
Grupa NeoArt
ul. Niedźwiedzia 4C
02-737 Warszawa
Tel. +48-22-489-68-02
Tel. kom. 504-023-208


Archiwum

VI Konferencja Naukowa Czasopisma „W Dobrym Rytmie”

Warszawa, 6-7 listopada 2015.


V Konferencja Naukowa Czasopisma „W Dobrym Rytmie”

Warszawa, 7-8 listopada 2014.

© konferencjawdr.pl